พฤษภ์ บุญมา : ไอพี-มีด-คอม คนใช้กฎหมายไม่ทันเทคโนโลยี

วันที่ 29 กันยายน 2011

อาจารย์นิติศาสตร์ ยกหลักพื้นฐานของกฎหมายโต้ข้ออ้าง “จะไปกลัวทำไม ถ้าไม่ได้ทำอะไรผิด” ด้านอาจารย์วิศวะคอมพิวเตอร์ระบุหมายเลขไอพีใช้แทนตัวบุคคลไม่ได้ ห่วงผู้ใช้กฎหมายไม่ทันเทคโนโลยี อาจทำให้ชี้ตัวคนผิด ผู้บริสุทธิ์เดือดร้อน

เสียงจากเชียงใหม่ : เมื่ออินเทอร์เน็ตเป็นเรื่อง(ภัย?)ใกล้ตัว

วันที่ 4 กันยายน 2011

บทบันทึกบางหน้า จากการตระเวนขยายแนวร่วมในการแก้ไขพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ช่วงเวลาเดียวกับที่รัฐบาลใหม่เตรียมแถลงนโยบายบริหารประเทศ-ที่ไม่ปรากฏสาระสำคัญเกี่ยวกับการปกป้องสิทธิเสรีภาพในการสื่อสารของประชาชน