พฤษภ์ บุญมา : ไอพี-มีด-คอม คนใช้กฎหมายไม่ทันเทคโนโลยี

วันที่ 29 กันยายน 2011

อาจารย์นิติศาสตร์ ยกหลักพื้นฐานของกฎหมายโต้ข้ออ้าง “จะไปกลัวทำไม ถ้าไม่ได้ทำอะไรผิด” ด้านอาจารย์วิศวะคอมพิวเตอร์ระบุหมายเลขไอพีใช้แทนตัวบุคคลไม่ได้ ห่วงผู้ใช้กฎหมายไม่ทันเทคโนโลยี อาจทำให้ชี้ตัวคนผิด ผู้บริสุทธิ์เดือดร้อน

เสียงจากเชียงใหม่ : เมื่ออินเทอร์เน็ตเป็นเรื่อง(ภัย?)ใกล้ตัว

วันที่ 4 กันยายน 2011

บทบันทึกบางหน้า จากการตระเวนขยายแนวร่วมในการแก้ไขพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ช่วงเวลาเดียวกับที่รัฐบาลใหม่เตรียมแถลงนโยบายบริหารประเทศ-ที่ไม่ปรากฏสาระสำคัญเกี่ยวกับการปกป้องสิทธิเสรีภาพในการสื่อสารของประชาชน

[20 ส.ค.] สัมมนาวิชาการ นโยบายออนไลน์ภาคประชาชน @ ราชภัฏเชียงใหม่

วันที่ 17 สิงหาคม 2011

[ 20 สิงหาคม 2011; 13:00 to 15:30. ] สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดสัมมนาเรื่องการจัดทำนโยบายภาคประชาชน และผลกระทบที่ค้นพบจากรายงานวิจัยเรื่องพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พร้อมกับชวนสื่อท้องถิ่นสะท้อนปัญหาเรื่องสิทธิเสรีภาพออนไลน์

[19 ส.ค.] ประชุมหารือการรณรงค์เสนอกฎหมายคอมพิวเตอร์ @ ม.เชียงใหม่

[ 19 สิงหาคม 2011; 13:30 to 16:00. ] โครงการกฎหมายคอมพิวเตอร์ภาคประชาชน My Computer Law ชวนคุยวงเล็ก ขอคำแนะนำจากนักวิชาการและภาคประชาสังคมในจังหวัดเชียงใหม่ ในประเด็นปัญหาที่อยากแก้ไข รวมถึงกลุ่มคนที่น่าจะได้รับผลกระทบและควรให้ความสนใจในท้องถิ่น