ชำแหละพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2550 – ผิดหลักบัญญัติกฎหมายหรือไม่ ?

วันที่ 27 กรกฎาคม 2011

อาจารย์นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ชำแหละพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฉบับปัจจุบัน มาตราไหนกระทบสิทธิ มาตราไหนไม่เป็นธรรม มาตราไหนผิดหลักบัญญัติกฎหมายอาญา อ่านได้ที่นี่ พร้อมโต้ข้ออ้าง “เทคโนโลยีเปลี่ยนเร็ว ต้องเขียนให้กฎหมายยืดหยุ่น”