ศาลสหรัฐตัดสิน ต้อง “สุ่ม” ตามคณิตศาสตร์ ไม่ใช่ตามพจนานุกรม

วันที่ 17 กรกฎาคม 2011

ศาลรัฐบาลกลางสหรัฐ ตัดสินคดีที่โจทก์ฟ้องให้ยกเลิกการประกาศโมฆะผลล็อตเตอรีชิงรางวัลพลเมืองสหรัฐ โดยคำตัดสินระบุว่านิยามของ การสุ่ม ในบริบทนี้ ต้องเป็นไปตามหลักคณิตศาสตร์เท่านั้น ไม่ใช่ตามนิยามในพจนานุกรม