กฎหมายคุ้มครองลิขสิทธิ์ออนไลน์ของสหรัฐอาจทำเน็ตปั่นป่วน

วันที่ 26 กรกฎาคม 2011

วิศวกรอินเทอร์เน็ตเตือน กฎหมายป้องกันละเมิดลิขสิทธิ์ออนไลน์ อาจทำระบบชื่อโดเมนอินเทอร์เน็ต (DNS) เสียหายได้ อีกทั้งเพิ่มความเสี่ยงให้ผู้บริโภค ทำประสิทธิภาพเน็ตลดลง และเกิดความเสียหายกับผู้ไม่เกี่ยวข้อง