ปากีสถานแบนการเข้ารหัส เปิดทางรัฐดักฟัง

วันที่ 30 กรกฎาคม 2011

Privacy International รายงานข่าว รัฐบาลปากีสถานสั่งห้ามใช้ซอฟต์แวร์เข้ารหัสข้อมูล หวังบังคับใช้กฎหมายโทรคมนาคมฉบับใหม่เข้มข้นขึ้น ให้รัฐดักฟังข้อมูลผู้ใช้โทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกกว่าเดิม กลุ่มสิทธิห่วงการละเมิด