ข้อความขยะ … อะไรคือมาตรการ “เลือกรับ” และ “เลือกไม่รับ” ?

วันที่ 21 กรกฎาคม 2011

มาตราการและกฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค ไม่ให้ถูกรบกวนจากข้อความโฆษณาที่ไม่พึงประสงค์หรือ SPAM กรณีศึกษาจากยุโรปและสหรัฐอเมริกา และความคืบหน้าของเรื่องนี้ในประเทศไทย