ยูเอ็นย้ำอีกครั้ง ไทยต้องแก้กฎหมายหมิ่นฯ-พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์

วันที่ 11 ตุลาคม 2011

แฟรงค์ ลา รู ผู้ตรวจการพิเศษแห่งสหประชาชาติด้านเสรีภาพในการแสดงออก ออกแถลงการณ์จากกรุงเจนีวา เรียกร้องให้รัฐบาลไทยจัดเวทีสาธารณะเพื่อแก้ไขกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ–พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พร้อมเสนอความร่วมมือกับ ‘คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย’ เพื่อแก้ไขกฎหมายดังกล่าวให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนสากล

ปรับปรุงกฎหมายอินเทอร์เน็ตเพื่อสิทธิมนุษยชน: มุมมองจากสหประชาชาติ

วันที่ 1 กันยายน 2011

บทสรุปจากรายงานสถานการณ์สิทธิเสรีภาพอินเทอร์เน็ต โดยผู้รายงานพิเศษของสหประชาชาติ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และข้อเสนอเพื่อแก้กฎหมาย