อัปเกรดพ.ร.บ.คอมฯ เพิ่มโทษผู้ดูแลระบบ ก๊อปไฟล์โหลดบิทเสี่ยงคุก

วันที่ 26 มิถุนายน 2011

สาระสำคัญในร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฉบับใหม่ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) จัดทำขึ้น และความเห็นบางส่วนจาก iLaw