กฎหมายคุ้มครองลิขสิทธิ์ออนไลน์ของสหรัฐอาจทำเน็ตปั่นป่วน

วันที่ 26 กรกฎาคม 2011

วิศวกรอินเทอร์เน็ตเตือน กฎหมายป้องกันละเมิดลิขสิทธิ์ออนไลน์ อาจทำระบบชื่อโดเมนอินเทอร์เน็ต (DNS) เสียหายได้ อีกทั้งเพิ่มความเสี่ยงให้ผู้บริโภค ทำประสิทธิภาพเน็ตลดลง และเกิดความเสียหายกับผู้ไม่เกี่ยวข้อง

ผอ.มูลนิธิเข้าถึงเอดส์: กรมทรัพย์สินทางปัญญา ต้องสร้างสมดุล ไม่ขวางการพัฒนา

ภาคประชาสังคมเตือนกรมทรัพย์สินทางปัญญา รักษาสมดุลผลประโยชน์ทุกฝ่าย อย่าลืมผลประโยชน์สาธารณะ ชี้อิสระในการทำงาน หมายรวมถึงอิสระจากนักการเมือง โลกทัศน์คับแคบของระบบราชการ และผลประโยชน์ของบริษัทเอกชนด้วย

“ดีเอสไอ” เปิดโครงการสายลับจิ๋ว แจ้งเบาะแสคดีทรัพย์สินทางปัญญา

วันที่ 20 มิถุนายน 2011

ดีเอสไอเปิดโครงการ “นักสืบเยาวชนต้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา” เพื่อพัฒนาให้เยาวชนก้าวสู่การเป็นสายลับทรัพย์สินทางปัญญาของดีเอสไอ ในการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมาย