รายงานเสวนา: ตัวกลางกับภาระรับผิด พ.ร.บ.คอมฯ ฝืนธรรมชาติเน็ต?

วันที่ 18 ตุลาคม 2011

ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายอินเทอร์เน็ต แนะต้องพุ่งเป้าที่ผู้กระทำผิดโดยตรง ย้ำต้องมองอินเทอร์เน็ตตามธรรมชาติอินเทอร์เน็ต ไม่ใช่สิ่งพิมพ์ องค์กรสิทธิมนุษยชนเอเชียเสนอประชาสังคมไทยควรผลักดันให้รัฐบาลไทยรับข้อเสนอเกี่ยวกับการปรับปรุงเสรีภาพการแสดงออกจากเวทีทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน

เครือข่ายพลเมืองเน็ต: ข้อเสนอพ.ร.บ.คอมฯ เรื่อง “ตัวกลาง” และ “ภาระความรับผิด”

วันที่ 14 ตุลาคม 2011

ข้อเสนอให้พิจารณาและปฎิบัติกับ “ตัวกลาง” ในฐานะที่เป็นเพียงทางผ่านของข้อมูล (ท่อ) และเข้าใจธรรมชาติของอินเทอร์เน็ต ที่ข้อมูลไหลผ่านรวดเร็ว จนไม่อาจควบคุมได้ในทางที่คุ้มค่าและไม่ก่อให้เกิดโทษมากกว่าประโยชน์ — พร้อมแนวปฏิบัติเรื่อง “แจ้งแล้วลบ”

ปรับปรุงกฎหมายอินเทอร์เน็ตเพื่อสิทธิมนุษยชน: มุมมองจากสหประชาชาติ

วันที่ 1 กันยายน 2011

บทสรุปจากรายงานสถานการณ์สิทธิเสรีภาพอินเทอร์เน็ต โดยผู้รายงานพิเศษของสหประชาชาติ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และข้อเสนอเพื่อแก้กฎหมาย