อียูจะปรับปรุงกฎการแจ้งเตือนประชาชนเมื่อข้อมูลส่วนตัวรั่ว

วันที่ 19 กรกฎาคม 2011

คณะกรรมาธิการยุโรปกำลังพิจารณาว่า จำเป็นหรือไม่ที่จะต้องเพิ่มเติมกฎระเบียบ เกี่ยวกับการแจ้งเตือนเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล โดยจะขยายให้ครอบคลุมไปถึง ธนาคารออนไลน์ เกมออนไลน์ การซื้อสินค้า และโซเซียลเน็ตเวิร์ก