ตะวันออกเฉียงเหนือ เสรีภาพเฉียงไหน ?

วันที่ 6 กันยายน 2011

แลกเปลี่ยนความคิด สิทธิมนุษยชนกับอินเทอร์เน็ต กับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยสุดเขตตะวันออก จังหวัดที่มีความเคลื่อนไหวทางการเมืองคึกคักที่สุดจังหวัดหนึ่งในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา

เสียงจากเชียงใหม่ : เมื่ออินเทอร์เน็ตเป็นเรื่อง(ภัย?)ใกล้ตัว

วันที่ 4 กันยายน 2011

บทบันทึกบางหน้า จากการตระเวนขยายแนวร่วมในการแก้ไขพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ช่วงเวลาเดียวกับที่รัฐบาลใหม่เตรียมแถลงนโยบายบริหารประเทศ-ที่ไม่ปรากฏสาระสำคัญเกี่ยวกับการปกป้องสิทธิเสรีภาพในการสื่อสารของประชาชน

ของฝากจากปัตตานี: นโยบายสาธารณะเรื่องอินเทอร์เน็ตจากชายแดนใต้

วันที่ 24 สิงหาคม 2011

บรรยากาศแลกเปลี่ยนเรื่องนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับเสรีภาพในการสร้างสรรค์และสิทธิในการสื่อสาร กับนักศึกษาและผู้สนใจในจังหวัดปัตตานี