นักวิชาการหนุน แก้พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ให้เป็นเรื่อง “ระบบคอมพิวเตอร์” แท้ ๆ

วันที่ 2 ตุลาคม 2011

แม้อาชญากรรมไซเบอร์จะเป็นภัยร้ายแรง แต่กลับไม่ได้รับความสำคัญ เพราะพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์สนใจจะเอาผิดแต่เรื่องเนื้อหาในเน็ต วงเสวนาที่จัดโดยแผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.) ถกหาทางออกต่อเรื่องนี้

สาวตรี สุขศรี: พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์เก่าและใหม่ สังคมเน็ตไทยบนทางสองแพร่ง

วันที่ 1 ตุลาคม 2011

นักวิชาการกฎหมาย แจง 8 ปัญหา และ 7 ข้อเสนอ จากการวิจัยวิเคราะห์เปรียบเทียบพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฉบับปัจจุบัน กับร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ใหม่จากกระทรวงไอซีที ชี้ร่างใหม่ปัญหาเดิมไม่แก้ แถมยิ่งคลุมเครือ รวบอำนาจให้ฝ่ายความมั่นคง