เครือข่ายพลเมืองเน็ต: ข้อเสนอพ.ร.บ.คอมฯ เรื่อง “ตัวกลาง” และ “ภาระความรับผิด”

วันที่ 14 ตุลาคม 2011

ข้อเสนอให้พิจารณาและปฎิบัติกับ “ตัวกลาง” ในฐานะที่เป็นเพียงทางผ่านของข้อมูล (ท่อ) และเข้าใจธรรมชาติของอินเทอร์เน็ต ที่ข้อมูลไหลผ่านรวดเร็ว จนไม่อาจควบคุมได้ในทางที่คุ้มค่าและไม่ก่อให้เกิดโทษมากกว่าประโยชน์ — พร้อมแนวปฏิบัติเรื่อง “แจ้งแล้วลบ”