สาวตรี สุขศรี: พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์เก่าและใหม่ สังคมเน็ตไทยบนทางสองแพร่ง

วันที่ 1 ตุลาคม 2011

นักวิชาการกฎหมาย แจง 8 ปัญหา และ 7 ข้อเสนอ จากการวิจัยวิเคราะห์เปรียบเทียบพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฉบับปัจจุบัน กับร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ใหม่จากกระทรวงไอซีที ชี้ร่างใหม่ปัญหาเดิมไม่แก้ แถมยิ่งคลุมเครือ รวบอำนาจให้ฝ่ายความมั่นคง

[21 ก.ย.] ระดมสมอง “ร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ….”

วันที่ 14 กันยายน 2011

[ 21 กันยายน 2011; 10:00 to 12:00. ] สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) เชิญร่วมระดมสมอง ร่างกฎหมายคอมพิวเตอร์ฉบับใหม่ วิเคราะห์ร่างฉบับกระทรวงไอซีที โดย สาวตรี สุขศรี (นิติ มธ.) และความเห็นจากภาครัฐ เอกชน สื่อมวลชน และผู้ใช้อินเทอร์เน็ต