วสันต์ ลิ่วลมไพศาล : “หลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ … เราจะเอามาตรฐานนี้จริงๆ หรือเปล่า?”

วันที่ 27 ธันวาคม 2011

บันทึกส่วนหนึ่งจากสัมมนา “สิทธิพลเมืองกับหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์: กรณีศึกษา อากง SMS’” วสันต์ ลิ่วลมไพศาล ผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์ข่าวไอที Blognone ตั้งคำถามถึงความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในคดีดังกล่าวและในภาพรวม